Хора, които се хвалят прекалено много


Хаосът


Скъсани дрехи и липсващи копчета


Лоши готвачи


Да бъдат игнорирани в компания


Да говорят пред много хора


Хора, които не си слагат дезодорант


Да бъдат обект на шеги


Да не знаят какво да кажат в общ разговор


Бърза храна (Fast food)