Оптичните илюзии са забавни. Те могат да са под различни форми, а тази тук е наистина интригуваща.

Смятате ли, че сте гений? Независимо от отговора ви, направете теста и разберете сами. Единственото, което трябва да направите, е да откриете кучето на картинката. Не всеки може да разреши загадката.

Погледнете снимката и се опитайте да откриете кучето.

Ако не го виждате, погледнете отново. Пред очите ви е.

Отговорът: