Той не е мъжът за теб, ако... не можеш да му кажеш, че нещо ти тежи.
Ако той не умее да те приема, когато си слаба и уязвима, ако иска от теб винаги да си силна, винаги да му даваш сила, този мъж просто не е за теб.

Той не е мъжът за теб, ако... непрекъснато изважда миналото ти пред теб. Няма значение дали става дума за някогашните ти грешки, или за някогашните ти връзки. Ако не те оставя да затърбиш това, което вече е зад гърба ти, значи този мъж не е за теб.

Той не е мъжът за теб, ако... не можеш да му казваш "Не”. "Не" на секса, когато наистина те боли главата. "Не" на това да отидете на гости на майка му. "Не" на това да поканите на вечеря приятелите му. Ако не можеш да му казваш не, за да кажеш да на себе си, този мъж просто не е за теб.

Той не е мъжът за теб, ако... ти обещава всичко в бъдещето, но не ти дава нищо в настоящето. Колкото и красиви да са думите му, колко и омайващи да са плановете му, гледай делата му. Тук и сега. Защото ако за вас няма днес, няма да има и утре... Просто защото този мъж не е твоят мъж.

Той не е мъжът за теб, ако... не те кара да се чувстваш жената за него. Моля те, обърни внимание на думите ми! Не да чуваш, че си жената за него, а да чувстваш, че си жената за него. Защото сърцето на една жена никога не лъже. Въпреки опитите й самата тя да го излъже. Не се ли чувстваш единствена, не се ли чувстваш най-важна за него, не се ли чувстваш на първо място сред приоритетите му, значи този мъж просто не е за теб.

И така, мила моя, влюбена-загубена приятелко, ако нещо в теб ти подсказва, че този мъж не е за теб,... той наистина не е за теб.

Автор: Х. Рьоршек