Раждането на тризнаци се смята за особена благословия, която утроява щастието в семейството. Обикновено те са дар, предизвикващ тройна доза любов за родителите и близките. С появата си трите мъничета Поли, Стефко и Филип, за съжаление, не предизвикват тези радостни емоции и макар да имат огромна потребност да бъдат обичани, скоро те са изоставени в институция.

Там, отритнати от света, без майчина милувка, те прекарват една самотна година, изпълнена с много чести боледувания. Година, в която дълги дни и нощи тризнаците растат изолирани без обичта на мама, без прегръдката и нежният й глас, които да им покажат, че са добре дошли на този свят. Година, в която бебетата спират да плачат, защото няма кой да ги чуе.

За щастие преди няколко месеца фондация „За Нашите Деца“ „чува“ безмълвния им стон и копнеж да бъдат обичани и бързо намира приемно семейство за трите бебета. Това са Радина и Орлин, които вече имат опит в отглеждането на близнаци и са готови щастието им този път да бъде утроено. С помощта на експерти от фондацията те започват срещи по напасване с децата, които в началото протичат трудно –

за бебетата любовта и милувките са непознати до този момент

и срещайки се с тях, те стават неспокойни, плачат и близостта с хора предизвиква несигурност у тях. Благодарение на своя опит и подкрепата от фондацията Ради и Орлин подхождат с голямо търпение и постепенно срещите с Поли, Стефко и Филип стават все по-емоционални, а разделите все по-трудни. Така след месец трите деца вече са настанени в новия си дом, където за тях се грижи истинско любящо семейство.

За разлика от институцията, където всички вещи бяха общи, в новия им дом ги чакаха

три столчета за хранене, три легълца, три проходилки, три гърнета

и всичко останало по три – лично за всяко от децата. Но най-важното беше, че и любовта на мама и тати също беше по три. И благодарение на силната връзка помежду им, на това, че и двамата съпрузи са изцяло отдадени на приемната грижа, резултатите за децата не закъсняват. Само за месец и половина всяко едно от тях има огромен напредък в развитието си.

Освен че са пораснали физически, Поли вече ходи самостоятелно, тя е изключително лъчезарна и контактна и призракът на предишната блуждаеща и неспокойна Поли вече е останал в миналото. Стефко днес е много по-активен, игрив и търсещ внимание и от свитото и плашливо дете вече няма и следа, а Филип отдавна е забравил клатенето в леглото, което преди му помагаше да се успокои.

И така тройната доза любов, която голямото семейство взаимно разменя помежду си, утроява щастието на всички ден след ден, а самотните дни и нощи от институцията избледняват в детското съзнание малко по малко, заменени от нови радостни мигове и игри.

За приемната грижа на фондация „За Нашите Деца“
Фондация „За Нашите Деца“ е водеща организация по приемна грижа в България. От 21 години работи за това нито едно дете да не прекарва живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейство.
Приемната грижа е шанс за много деца да не попаднат в институция, а да имат истинско семейство, което да ги дарява с индивидуална грижа, внимание и разбиране. “За Нашите Деца” осигурява набиране, обучение, психологическа и материални подкрепа за приемните родители. Разполага с 24-часова телефонна линия за подкрепа на приемни семейства и организира регулярни срещи за взаимопомощ. Подготвя деца от домовете за живот в семейна среда. Организира арт ателиета, лагери и различни мероприятия за приемни деца.
При професионалната приемна грижа се сключва договор с единия родител от приемното семейство, преминало базово обучение и допълнителна квалификация за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приемен родител получава възнаграждение и месечна издръжка, както и еднократни помощи за нуждите на настаненото дете.

Източник: фондация "За Нашите Деца"

Dama.bg е медиен партньор на фондация "За Нашите Деца", ето защо редовно ще ви представяме истории на семейства, с които фондацията работи, както видовете подкрепа, която оказва.