На днешната дата, но 43 години пр. н.е. загива блестящият оратор Марк Тулий Цицерон. Древноримският политик и философ остава в историята с множеството философски и юридически трактати, писма и съдебни речи, трудове и впечатляващи речи изпълнени с мъдри послания, по които се учат на красноречие поколения от древността, та чак до наши дни.

 

"Благодеяние, оказано на недостоен човек е злодеяние".

"На всеки трябва да се прави толкова добро, колкото сам можеш да направиш и колкото може да приеме този, когото обичаш и на когото помагаш.”

"Най-висшият закон трябва да бъде благополучието на народа.”

"Познаването на законите се състои не в това да помним думите им, а да постигаме смисъла им.”

"Когато оръдията гърмят, законите мълчат.”

"Дори и разбойниците имат свои закони.”

"Склонността ни да се тревожим за неща, които не могат да бъдат променени или поправени, е голяма грешка."

„Животът на мъртвите продължава в паметта на живите.”

„По-добре да умрем, отколкото да бъдем роби.”

„Позорното бягство от смъртта е по-лошо от самата нея.”

"Докато сме живи, ще се надяваме."

"Постигнатият мир е по-добър от всяка очаквана победа.”

"Законът повелява това, което трябва да се прави и забранява противното нему.”

"Ако искаме мир, ще се наложи да се сражаваме.”

"Добродетелността се състои в защитата на хората."

"Свободен е само този, който намира радост в изпълняването на дълга си."

"Да живееш, значи да мислиш."

"По-добре да страдаш, отколкото да причиниш страдание."

"Всички искат да доживеят до дълбока старост, а когато наистина я доживеят, започват да я винят за всичко."

"Няма никакво извинение за престъплението, дори и да го направиш заради някой друг."

"По-лесно е да се развърже завързаното, отколкото да се съедини разделеното."

"Заблуда е, че личният напредък се постига чрез потъпкване на другите."

"На глупостта е свойствено да вижда чуждите пороци и да забравя за своите."

"Дом, в който няма книги е като тяло, лишено от душа."

"Без дружба животът е нищо."

"Който не знае какво е срам, заслужава не само порицание, но и наказание."