Агресията и децата. Едно изследване доказва връзката между тях.
Количеството сода за пиене има пряко влияние върху проявата на агресия от страна на невръстните ѝ консуматори. Тази връзка е накарала учените да разследват въпроса.
Те са анализирали поведението на около 3000 деца, за да се измери степента на агресивност. Заедно с някои майки, децата били интервюирани и оценявани по няколко повода с въпросници, свързани с агресивната и разрушителна дейност във връзка с различни параметри, включително часовете, изразходвани за телевизия и Интернет. Изглежда, че децата, които пият много газирани напитки на ден (4 или повечe), проявяват по-голяма склонност  към нападение над хора и животни. Резултатите не могат да се прилагат като цяло с оглед на факта, че някой деца от проучването са имали самотни майки, а други са нямали родители.

На теорията има както привърженици, така и противници.
Доктор Суля от Колумбийския университет в Ню Йорк за обществено здраве смята, че пиенето на твърде много газирани напитки може да има връзка с тази агресия, но трябва да се вземе под внимание и това, че децата употребяват и други хранителни източници, както и че тя не се проявява при всички. Въпреки това, д-р Джанет Фишел, директор на отдела по педиатрия в Университета по медицина в Ню Йорк, казва, че проучването се осъществява в правилната посока, както и че събирането на повече данни може да докаже това важно откритие.

Проучването не дава 100%-ва оценка за силна връзка между агресията и децата, но изглежда, че наличието на кофеин или фруктоза в напитките увеличава насилието, проявено от тяхна страна.


И
не на последно място е фактът, че учените трябва задълбочат своите изследвания върху негативните последици от нездравословния навик на хранене, който се разпространява все повече и повече, както и дали в действителност съставките, от които са изработени безалкохолните напитки, оказват влияние върху агресията, която се проявява в поведението на малчуганите.