Официално от 1-ви април месечните помощи за отглеждане на деца се увеличават.

Повишението ще бъде с 20%, като така за семейства с едно дете помощта вместо 40 вече ще бъде 50 лева, за две деца вместо 90 - 110 лева. Семействата, които отглеждат 3 или 4 деца ще бъде с 30 лева и помощта ще стане съответно 165 и 175 лева, а за всяко следващо дете помощта се увеличава с 20 лева.

Припомняме, че право на подкрепата имат всички семейства със среден месечен доход на човек от 510 лева. Тези с доходи до 610 лева получават 80% от пълния размер на помощта.

Освен това увеличение, от 1-ви април, месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се увеличава с 30 процента - или от досегашните 115 на 150 лева.

Новите по-високи размери на детските добавки влизат в сила с одобрението на бюджета за тази година.