Великият японски войн на име Нобунага решил да атакува противника въпреки, че враговете били десет пъти повече. Той знаел, че ще победи, но неговите войници се съмнявали.

По пътя Нобунага се спрял в един Шинтоистки храм и казал на своите хора:

- След като посетя този храм на Шинто, аз ще хвърля монета. Ако се падне орел (ези) – ние ще победим. Ако е тура – ще загубим битката. Съдбата ни държи в ръцете си!

След като изрекъл това, Нобунага влязъл в светилището и мълчаливо се помолил. Излизайки от храма на Шинто, както бил обещал – хвърлил монета във въздуха. Паднал се орел. Неговите войници така настървено се впуснали в боя, че с лекота победили врага си и спечелили битката.

- Никой не може да промени съдбата – казал му слугата след боя.

- Разбира се, че не – отговорил Нобунага и му показал монетата, на която и от двете страни имало орел...