На 2-ри януари в Петровичи, Русия се ражда майсторът на фантастиката Айзък Азимов. Той написва или редактира над 500 тома, а общият брой на писмата и картичките, написани от него, е над 90 000! На негово име е наречен астероидът 5020 Азимов. Да си припомним някои от любимите ни цитати от вечния му роман "Аз, Роботът"...

- Петдесет години не са малко време - казах аз, понеже не можах да измисля нищо по-свястно.
- Когато човек вече ги е преживял, те са миг - възрази тя.

Със строги логически разсъждения можеш да докажеш каквото си искаш — стига да подбереш съответните постулати.

Всичко, което съдържа някакъв живот в себе си, възстава - съзнателно или несъзнателно - против всякакво господство.

— Защо искаш да си свободен, Ендрю? — запита го той. — Какво значение ще има това за теб?
— Вие бихте ли искали да бъдете роб, Ваше благородие? — отвърна Ендрю.
— Но ти не си роб. Ти си един много добър робот, гениален робот, както чувам, можеш да се изявяваш артистично. Какво повече би могъл да направиш,ако си свободен?
— Може би нищо повече от онова, което върша сега. Ваше благородие, но с повече радост. В тази съдебна зала бе казано, че само човешко същество може да бъде свободно. Струва ми се, че свободен може да бъде само онзи, който иска да бъде свободен. Аз искам да бъда свободен.

Това, което е очевидно, обикновено се вижда най-трудно. Хората казват: „На върха на носа ти е”. Но как ще видиш, което е на върха на носа ти, ако някой не държи огледало срещу теб?

Ти и само ти си отговорен за собствените си желания.

Първата стъпка към това да сготвиш заешка чорба е да уловиш заека.