В деня след Коледа църквата празнува Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий и почита Св. Йосиф.

Това събрание на вярващите на другия ден след Рождество Христово за прославяне на св. Богородица, която родила Спасителя, е наречено "Събор на пресвета Богородица". Същия ден се чествува паметта на св. праведни Йосиф, обручник на св. Дева, за живота на когото са запазени малко сведения, а също и паметта на св. цар Давид като славен родоначалник на Иисуса христа и на св. Яков брат Господен, пръв християнски епископ на град Йерусалим.

Според народните обичаи през този ден продължава празничната атмосфера. Хората си гостуват взаимно, слагат богати трапези с месни ястия, с плодове, вино и ракия. На този ден никой не трябва да работи.

На 26 Декември имен ден имат Давид, Дацо, Дачо, Жозеф и Йосиф. Бъдете здравии, щастливи и успешни!