Днес отбелязваме празникът на 12-те основни ученици на Христос, които са обявени за светците. Празникът на 12-те апостоли се отбелязва на 30 юни.

През ранните години на християнството има доста полемики дали е допустимо езичници да бъдат покръствани. През 63 година сл. Хр. В Йерусалим се състои „Апостолски събор“, на който тезата на апостол Павел надделява, че в „Христа няма нито юдеин, нито елин“. Решава се, че проповядването на учението се препоръчва и възприема от всички, независимо от религията и произхода им. Това е и причината празникът да съвпада с празника на апостол Павел.

На 30 юни имен ден празнуват Апостол, Апо. Желаем ви много здраве, успехи и щастие!