Днес църквата чества Събор на Св.св. 12 апостоли.

Според народните вярвания Апостолите били персонажи в християнството, ученици на Иисус Христос, които били избрани да проповядват новото учение. Апостолите се разделят на основните ученици - Дванадесетте свети апостоли, т.е. тези които пряко от него са получили учението му; останалите - Седемдесетте апостоли - отново преки ученици, но не
от най-близкия кръг и на апостоли, които са приели учението на Христос
опорсредствено - чрез други апостоли (Тимотей, Тит), или по чудесен път
(Апостол Павел).

На днешния ден своя имен ден празнуват всички, които носят името Апостол. Бъдете здрави, щастливи и усмихнати!