На днешната дата православната църква чества паметта на Свети Емилиян изповедник. Емилиан бил епископ в гр. Кизик във времето на иконобореца император Лъв Арменец. Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи. На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите, св. Емилиан отговорил: “Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати.”

ВТака той прекарал в изгнание цели пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял през 820 година.

Днес своя имен ден празнуват всички с имената Емилия, Емилияна, Емилиян. Бъдете здрави!