Веднъж един богаташ решил вместо да изхвърли торбата с боклук в контейнера, да я хвърли в краката на намиращия се покрай него мръсен просяк. 

Беднякът се усмихнал и си тръгнал доволен с плика, пълен с боклуци. Спрял се до една локва, изхвърлил всичко от торбата, поизмил я и я напълнил с цветята, които растяли наблизо. 

Малко след това се върнал при богаташа и му подал торбата. Богатият го погледнал изумено и едва продумал:

- Защо ми даваш тези красиви цветя, след като аз ти дадох торба, пълна с боклуци? 

Беднякът отвърнал простичко:

- Защото всеки човек дава онова, което носи в себе си!