Безспорен факт е, че личният пример на родителите е най-добрият начин за възпитаване на всяко дете. Затова, като правило, възпитани деца успяват да отгледат имено възпитаните родители. А кои са те? Ще се опитаме да обрисуваме образа на възпитаните родители:

- Те казват и учат децата си още от невръстна възраст учтиви думи като „Благодаря” и „Моля”;

- Те изслушват децата си и не ги прекъсват по време на разговор;

- Те уважават всички приятели на децата си;

- Те отстъпват мястото си на възрастни хора в автобуса, задържат отворена вратата на майки с детски колички, помагат на нуждаещите се винаги и по този начин дават пример на наследниците си;

- Те не осъждат околните, особено в присъствието на деца;

- Те избягват да правят забележки и скандали пред непознати хора, а цялото си недоволство изразяват едва когато останат насаме с детето;

- Те не карат детето да поздравява непознати за него хора, когато то няма желание, а сами казват „Здравейте” вместо него;

- Те винаги представят детето си пред свои познати и близки;

- Те не принуждават детето да е учтиво насила и с всички;

Те винаги се стараят да говорят с детето спокойно, мило и с любов, а не само в присъствието на други хора;

- Те хвалят и поощряват детето за старанието му;

- Те не дават оценка на детето като личност, а само на постъпките и поведението му;

- Те следват принципа: „Една похвала е по-добра от три забележки!”