Защото важно е не колко приятели имаме, а колко от тях са истински...

Младеж решил да се ожени. Седмици наред тичал във връзка с подготовка на сватбата. Една вечер се обърнал към баща си:

- Татко, имам една молба към теб. Не мога всичко да свърша сам, моля те, ето ти списъка на моите приятели. Обади им се и ги покани на моята сватба.

- Добре, сине, - отговорил бащата...

В деня на сватбата синът притичал към баща си и започнал да се възмущава:

- Татко, аз те помолих да се обадиш на всички мои приятели!

- Аз така и направих.

- Но в моя списък имаше 50 души, а тук виждам само 15 от тях.

- Сине, аз се обадих на всички... на всичките 50 души. На всеки от тях казах, че звъня по твоя молба, тъй като имаш проблеми и ти е нужна помощта на приятелите. Помолих всички да дойдат в указаното време и място. Затова не се ядосвай сине, всички твои истински приятели са тук сега!

Автор: Неизвестен