Дори тези от вас, които не са обичали особено часовете по математика в училище, с удоволствие решават пъзели и различни логически задачи. Може би, защото те предизвикват способностите им. А вие считате ли се за добър човек в справянето с такива загадки? Ако отговорът е да, тогава се опитайте да решите тези 4. Само не любопитствайте и не поглеждайте отговорите!

Задача №1

Какво се получава, ако съберем куче, котка и папагал?

Отговор:

• Корен квадратен от 16 е 4, следователно кучето = 4;
• Ако във втория пример разделим 36 на 4, ще получим котка на квадрат, което прави така, че една котка = 3;
• Произведението на котката и кучето = 12. Следователно папагалът = 6;
• 4 + 3 + 6 = 13.

Задача №2

На всяко едно от тези светила съответства определено число. Какво ще получите, ако съберете слънце и луна?

Отговор:

• Звездата = 5, защото 5 на 3-та степен е 125;
• Разделяме произведението на слънцето и звездата или 55 на 5 и получаваме, че слънцето = 11;
• От третия пример откриваме Луната. За да направим това трябва от 38 да извадим звездата. Така получаваме 38-5 = 33. 33:11 = 3. Следователно Луната е 3;
• Слънце + Луна = 11 + 3 = 14.

Задача №3

Тук е малко по-сложно. Намерете числото  на тъжното лице.

Отговор:

• Да използваме х и у. Нека тъжната усмивка е х, а веселата - у. Тогава у = 13 - х;
• Сега заместваме този израз в третия пример: 13 - у - у = 1. Следователно у = 6;
• От втория пример х = 42 : 6, следователно х = 7.

Задача №4

Намерете числото, което съответства на зеленото сърце.

Отговор:

• Тук също може да решим задачата алгебрично, но ви предлагаме да го направим по следния начин - кои две естествени числа дават произведение 32? Отговорът е 4 и 8;
• От втория пример откриваме, че зеленото сърце = 4, а синьото на 9;
• От първия намираме, че червеното = 8. Следователно зеленото остава да бъде равно на 4.