- Здравей, любов, не те бях срещала отдавна!
- Здравей, приятно ми е да се видим пак.
- А ще бъде ли приятно този път за мен?
- Има ли значение, щом вече си във плен?
- Миналият път едвам ме пусна…
- Помня те, ти беше като луда!
- И помниш, че такава ме направи ти?
- За да си щастлив, то първо трябва да боли!
- Колко лаконично, хайде, обясни…
- Захарта е все на дъното, нали?

                     ……………….

- Така да е, любов, кажи сега – къде го срещна този мъж? 
- Всъщност аз ви срещнах заедно веднъж.
- Така ли и защо реши да се намесиш тука?
- Видях как нещо във очите ти блещука.
- Нещо? И какво бе то, или е тайна?
- Може би бе нуждата от мен безкрайна…
- От къде се появи и тази нужда?
- От първата ви среща той това във теб събужда. 

                     ………………..

- Да, може би си права, но защо пък точно той?
- Един такъв е сред мъже безброй!
- Няма други като него, вече зная…
- Ех, добре, че аз бях, туй да разпозная.
- А защо не мога да поискам друг сега?
- Съжалявам, твоето сърце е в плен на любовта. 
- Ами той? Кажи, че и със него е така, кажи.
- Спокойно скъпа, и за него същото важи. 
- И ще останеш ли, признай си, моля!
- Да остана с вас завинаги е мойта воля.
- О, повярвай, не е само твоя
             и така ще бъде, мила ми любов!
- А ти пък как успя да разбереш това?
- Ах, аз зная толкова неща… 
- И какви са те или сега ти имаш тайна?
- Може би сега пък друга нужда е безкрайна.
- Нуждата, коя? Нищо не разбирам!
- Нуждата да го обичам, това не мога да възпирам. 
- Аха, сега разбрах! Мисля, че ще се получи между нас, нали?
- Ще се получи, скъпа ми любов, ти само остани!

                      ……………………

- Че къде да ходя? Ти просто здраво за ръката все го дръж…
- Зная ли… Така съм чула, че понякога си тръгваш изведнъж. 
- Сама не тръгвам никога, понякога ме гонят. 
- А после сълзите за теб си ронят?
- Хората не винаги постъпват сякаш са нормални. 
- Точно тези шансове при мен са минимални.
- Зная, а и аз към вас съм си пристрастна. 
- Тоест, ти не би стояла безучастна?
- Точно, аз не бих ви позволила…
- Да съсипем всичко, да загубим сила?
- Именно, честито, вече знаеш!
- Как можа така да ме омаеш…
- То не беше трудно и не го направих аз!
- Но веднага щом ни зърна и дойде при нас завчас!
 
               …………………

- Щастие те чака, спри да се оплакваш!
- Само обещай ти да не ме разплакваш!
- Хайде, тръгвай, никога не обещавам, знаеш го това.
- Да, но ме е страх от пустата му самота…
-  За да си щастлив, то първо трябва да боли!
- Да, и за харта е все на дъното, нали?