Eдин по-забавен поглед към проблемите с компютрите, които срещаме всеки ден:

Кратък компютърен речник на Мърфи

хардуер - онази част от компютърната система, която можеш да ритнеш

софтуер - онази част от компютърната система, която не работи

хард диск - онази част от компютърната система, която блокира в най-неподходящия момент

периферия - онези части, които не са съвместими с компютъра ти

принтер - онази част от компютърната система, ако не гледаш

кабел - онази част от компютърната система, която е прекалено къса

архивиране - операция, която никога не се извършва навреме

back-up - функция, която действа безотказно, докато не ти потрябва

памет - онази част от компютърната система, която е недостатъчна

съобщение "Грешка" - искане да потвърдите с "ОК" изтриването на собствените си данни

файл - онази част от компютърната система, която не може да бъде открита

процесор - онази част от компютърната система, която е остаряла

ръководство за експлоатация - онзи елемент от компютърната система, който е неразбираем

Ако часове наред се опитваш да се вържеш към натоварен сървър, връзката ще се разпадне веднага щом успееш

Постоянното състояние на хард диска е "запълнен"

1. За най-важната ти програма ще е необходима повече памет от тази, с която разполагаш

2. Ако паметта е достатъчна няма да имаш свободно място на хард диска

3. Ако случайно програмата се вмести в паметта и в диска има достатъчно място - тя ще се повреди

4. Ако програмата работи безотказно, значи просто изчаква критичния момент, в който да откаже

Закони на принтирането:

- няма да се задейства от първия път
- вероятно няма да работи и при втория опит
- веднага щом се отдалечиш от принтера, той се задръства с хартия

Още два допълнителни закона на Мърфи

Вероятността браузърът да се затвори е право пропорционален на близостта до търсената информация

Никога не забелязваш печатна грешка докато не натиснеш бутона "SEND"