Числото 7 непрекъснато се появява в Библията. Понякога е описвано като „перфектното число“, но нещата не са толкова прости: често е използвано не само за „добрите“ неща, но и за много лошите.

За първи път се появява в Битие 2. Бог завършва небето и земята за шест дни, а на седмия си почива от всички дела. Този модел на работа и почивка е заповядан на народа на Израел: на всеки седми ден, те трябва да си починат.
Числото седем изглежда е вкоренено в начина на мислене на израилтяните. Животните трябва да са на поне седем дни, преди да бъдат пожертвани (Изход 22:30), има седем кандилца в скинията (Изход 25:37) и Иисус Навин трябва да марширува седем пъти в кръг Йерихон (в продължение на седем дни).

Но не всички употреби на думата говорят за святост или Божията дейност. В Притчи 26:24 се казва за злонамерен човек "Когато такъв говори сладко, не му вярвай, защото има седем мерзости в сърцето му".

В Лука 8:2 четем за Мария, наричана Магдалина, от която са били изгонени седем бяса. И Иисус говори за нечист дух, който напуска човека, а след това се връща, намирайки своят "дом" празен. "Тогава отива и довежда със себе си други седем духа, по-зли от него. Те влизат и заживяват там."

Числото често е използвано в Новия завет. Исус казва на Петър да прощава "седемдесет пъти по седем" (Матей 18:22), а в Откровение то присъства най-малко петдесет пъти. Например има седем златни светилника (1:12), седем звезди (1:16), седем печата (5:1) и седем ангела със седем тръби (8:2). Но какво ни казва това за начина, по който трябва да разчитаме Библията?

1. Казва ни да не взимаме числата прекалено на сериозно

В днешната култура хората сме много стриктни относно числата. Очакваме точност и това е лесно да се провери. Но в библейския свят, макар и понякога точните числа да са много важни, те по-често са използвани като символи, без да означават точно това, което изразяват. С други думи, когато в Притчи се казва "има седем мерзости в сърцето" на злонамерен човек, това е начин да се каже: "Той е напълно злонамерен" - ние не трябва да се опитваме да си представим какви точно са тези мерзости. Затова и не трябва да опитваме да интерпретираме прекалено пасажи от Откровението или Даниил, за да ни дадат информация за Второто пришествие например.

2. То казва, че има ред в духовния свят

Повтарянето на числото седем ни насърчава да видим моделите, по които Бог се ангажира със света. Понякога това е използвано като поетичен или риторичен способ, но понякога изглежда, че числата съответстват на нещата такива, каквито са. Има седем последни думи на Исус на кръста, които ние научаваме от четири различни евангелия - това не е измислица, а истина.

3. Напомня ни, че Бог загатва за своето съществуване навсякъде

Много различни религии и философии разглеждат седем като свещено число. То е значимо в индуизма, исляма и юдаизма. Важно е също така и в астрологията (традиционно в нея имало седем планети). Дори и науката и природата са свидетели на това: Сър Исак Нютон различава седем цвята на дъгата, а в седмицата имаме седем дни.

Ако мислите, че тази статия би помогнала на ваши приятели да вземат важно решение и да изберат тяхното любимо число, можете да я споделите с тях!