Звучи нелогично, нали? Мислим си, че здравата връзка значи хармония и разбирателство 24 часа в денонощието. Не е точно така обаче...

Караниците всъщност показват, че двамата имат ярко изразена индивидуалност. А здрава връзка се гради между завършени партньори, такива, които имат самостоятелен път, самостоятелен живот и избират да го споделят с другия.

Когато партньорите спорят, това всъщност е възможност за разрешаване на конфликта. За намиране на баланс и златна среда в ситуацията. Подтик да седнат на масата и да се разберат. Да тръгнат един към друг и да се срещнат по средата. Двойките, които избягват споровете, всъщност остават много въпроси неразрешени, оставят напрежението да се трупа, а заедно с него се трупа и недоволството, което, рано или късно, ескалира.

Спорът между двамата показва също, че те притежават страстни натури. А страстта е важно условия за всяка връзка. Важно условия за пълноценно съществуване. Защото страстта не е само това, което се случва в леглото. Страстта е поглед към живота. Начин на живот. Страстта значи да се вълнуваш за всичко, което е важно за теб – за нещата, в които вярваш, за хората, които обичаш... Страстта просто значи да си жив. Да си истински. Да си себе си. А това са устоите, без които не може да се изгради трайна връзка.

Спорът учи, че всъщност невинаги най-важното е да си прав. Едно от най-хубавите усещания след всяка караница е сдобряването. Ще си кажете: защо тогава изобщо да се караме. Защото усещането, че успявате да си подадете ръка, да се намерите, да преодолеете различията, е това, което ви дава усещане за стабилност във връзката. Спокойствие, че заедно може да минете през всички перипетии. Че се учите да се чувате и да се разбирате. Напомняне, че, колкото и да сте различни, важното е, че визията ви за най-важните неща е споделена. А знаете какво е казал Екзюпери: Да се обичате не значи да се гледате един друг, а да гледате в една посока.

Така че, не бягайте от споровете. Посрещнете ги и вижте на какво ви учат.