Един ден млад мъж, който бил единствен син на много богат и болнав баща, решил да планира бъдещето си за деня, когато неговия баща вече няма да е на този свят. Първото нещо, което му дошло на ум, било, че вече е време да си намери спътница в живота. Изгодна партия бил все пак - наследник на голямо богатство. Окончателно решил, че започва да търси своята дама в живота, която трябвала да бъде успешна. Малко след своето решение младежът участвал в среща с акционерите, където, не щеш ли, бил запленен от пръв поглед от красиво момиче и побързал да завърже разговор:

- Госпожице, навярно изглеждам като обикновен гражданин, но аз съм бъдещ наследник на $75 милиона - представил се той по етикет и подал визитка.

Младата жена се усмихнала с интерес и приела визитката му. След 3 дни тя вече му била мащеха.

Извод: От финансово планиране жените разбират повече от мъжете.