Никога не съм харесвал неща.
Които водят до пристрастяване.

Алкохол.
Цигари.
Трева.
И тем подобни.

Ненавиждам чувството на слабост.
Ужасно е да имаш необходимост от нещо.
Да не можеш без него.
И да трябва да си го набавиш.
Само и само.
За да се чувстваш добре.

И въпреки това.
Зависимостите никога не са ме плашили.
Винаги съм бил по-силен от тях.
За всички си има.
Я лек.
Я решение.

Поне така смятах.
Докато не те срещнах.
Защото след пристрастяване към теб.
Спасение.
Няма.