1. По-добре сам, отколкото в лоша компания.

2. Страхливото сърце не е спечелило нито една жена.

3. Златната юзда не прави коня по-добър.

4. Който чака, ще получи.

5. С постоянство меката вода пробива твърдата скала.

6. Ако си коленичил, помоли се.

7. Всяка глава има свое мнение.

8. Опитът ражда мъдростта.

9. Куче, което лае, не хапе.

10. Този, който не се е подчинявал, не може да ръководи.

11. Най-добрата защита е доброто нападение.

12. Този, който има търпение, ще постигне това, което иска.

13. По-добре късно, отколкото никога.

14. В търговията няма приятели. Няма и врагове. 

15. Възглавницата е добър съветник.

16. Както се отнасяш с другите, така ще се отнасят те към теб.

17. Няма смисъл да плачеш за разлятото мляко.

18. Късметът обича смелите.

19. Единственото безплатно сирене е в капана за мишки.

20. Камъни се хвърлят само по дървета, които дават плодове.

21. Съдбата помага на тези, които си помагат сами.