1. Ако не посееш семе, няма да отгледаш пшеница.

2. Семето не може да поникне нагоре към небето, ако не пусне корени надолу в земята.

3. Бедата на човека идва от езика.

4. Опитът ще те научи. Учителят може само да ти покаже пътя.

5. Ядката не показва какво дърво крие в себе си.

6. Най-великата мъдрост е да си доволен от това, което имаш.

7. Знанието не значи непременно мъдрост.

8. Всеки човек си мисли, че неговият хоризонт бележи края на света. 

9. Слушай вътрешния си глас. Дори ако ти казва неща, които се струват нелепи на разума ти.

10. Ако търсиш хармонията, ще откриеш мъдростта.

11. Мирът е продукт на действието, не на съня. 

12. Всичко се съдържа в теб.

13.  Усилията на ученика показват дали е достоен за знанието, което искаш да му предадеш.

14. За да учиш, трябва да познаваш тези, които учиш.

15. Не е толкова важно какво правиш, а както научаваш, правейки го.

16. И най-добрият учител не може да извърви пътя на познанието вместо своя ученик.

17. Научи се не само да гледаш. Научи се да виждаш.