В памет на Хачо Бояджиев – режисьор, постановчик и естет.

Хачадур Крикор Бояджиев е роден на 12 януари 1932 година в София, Царство България.

Той завършва Натфиз през 1958 година със специалност Театрална режисура. След това завършва докторантура по кино и ТВ режисура в Англия.

Хачо Бояджиев е известен като режисьор на публицистични и развлекателни предавания, както и на новогодишни програми.

През 2002 година се появява филм за режисьора с името „Незавършена история“, режисиран от Стилиян Иванов.

Хачо Бояджиев е известен не само с иновативните си идеи и виждания за развитието на телевизията, но също и като виден естет.

Хачо Бояджиев напусна този свят завинаги на 23 април 2012 година.