Скорпион

Откровеността ви е брутална

1. Мразите да молите за помощ - за вас това е признак на слабост.

2. Отмъщението е вашият начин да посочите на ближния, че греши.

3. Откровеността ви е брутална. Но вие какво сте виновни? Те ви питат за честното ви мнение, а после се обиждат, като им го кажете.

4. За хората, които обичате, убивате човек.

5. Много сте проницателни и винаги усещате настроенията на хората. Разпознавате лъжата безпогрешно.

6. Изглеждате хладнокръвни, но всеки момент може да избухнете като фабрика за фойерверки.

7. Най-дразнещо е, когато разни хора ви задават въпроси и си врат носа в работите ви. Ако желаете, сами ще споделите, нали така

8. За вас няма средно положение. В нищо.