Стрелец

Бягате от къщна работа

1. Вие се наричате "прям", но според околните сте по-скоро груб.

2. Търсите си оправдание за непостоянството, под предлог че обичате нови приключения. Е, то си е така...

3. Бедите са за вас като дъжд за дъждобрана. Плъзгат се по повърхността ви, без да ви измокрят.

4. Всячески се опитвате да се спасите от къщната работа.

5. Чували ли сте израза "Ни се води, ни се кара". И вие сте така, когато ви ръководи човек, когото не уважавате.

6. Постоянно се самоусъвършенствате. Само да не се пречукате в името на тази висша цел.

7. Държите на свободата си. Ако случайно успеят да ви впримчат, от вас стават отлични партньори.

8. Несправедливостта може да ви вбеси, дори когато не засяга вас или близките ви.