Родените през този период хора са съвършено особени същности, изпълняващи някаква свръхзадача, често неосъзнаващи го през целия си живот. Всъщност те са родени от самия Космос.

 
Прилепът е защитникът на дома и глава на семейството. В любовта той е постоянен, но често преминава през различни етапи. За жените от този зодиакален знак е много важно за запазят своята независимост и имат своите моменти на усамотение. Затова половинката на Прилепа трябва да бъде равностойна във всяко едно отношение, да има собствен живот и интереси. Във връзките, жените търсят преди всичко сигурността и уважението на партньора си.