Ако мечтаете за нещо много силно, то тази вече може да ви бъде на късмет. Тази нощ с невъоръжено око може да наблюдавате пика на метеорния поток Юнски Боотиди. Той се отличава с бавните си ярки жълто-оранжеви метеори и като цяло е активен от 22 юни до 2 юли.

През 2023 г. потокът ще достигне своя максимум на 28 юни около 01:00 часа българско време. Луната ще залезе в 02:02 часа за София с 66% осветен диск и след това условията за наблюдение ще бъдат добри.

Активността на потока по време на максимума варира в широки граници през различни години, но дори и при ниска активност неговите ярки и бавни метеори се фотографират по-успешно от бързите метеори на повечето други потоци.

Юнски Боотиди се поражда от метеорни роеве, отделили се от кометата 7P/Pons-Winnecke, която е с орбитален период 6,4 години. За последен път тази комета премина през перихелия си на 27 май 2021 г., а следващият неин перихелий ще бъде на 25 август 2027 г., припомня специалистът.

Не забравяйте да си пожелаете нещо!