Първото впечатление е важно, но понякога то бърка. Това важи за реалния живот, но и за филмите. Често преценката ни за любимите герои е грешна.

Нека си припомним няколко героини, които се оказаха наистина умни.