Тази невероятна идея за първи път е развита през 70-те години на 20 век от Нанси Ан Тап, като част от нейната класификация на хората според оттенъка на аурата им или по-точно индиговия цвят. Тя изказва мнение, че „децата индиго” могат повече, знаят повече и виждат повече, дори в бъдещето. Често тези деца притежават феноменални способности, които дори съвременната наука не може да обясни. Оттогава не стихват споровете за този феномен, като не спират да се появяват все нови и нови теории свързани с „децата индиго”. От Dama.bg ще ви запознаем с част от най-нашумелите теории свързани с въпроса.