Връзките невинаги са лесни. Понякога комуникацията е трудна и се нуждаем от помощ, защото се появяват знаци, които ни показват, че отношенията ни се рушат.

Открихме 10 от тях, които според експерти са основни при една раздяла. Нека видим кои са те.