Добрият актьор може да изиграе всяка роля, която поиска: герои много по-млади от него и герои с богат житейски опит и минало, чиято възраст изпреварва с няколко десетилетия неговата собствена.

Ще ви покажем някои актьори, които прекрасно са се справили със своите „възрастни” роли.