Независимо от посоката, в която се развиват, известните личности изглежда притежават много красота и талант. И все пак много от тях имат и нещо друго – умни са и понякога са толкова блестящи, че това им е позволило да постигнат високи постижения в неочаквани области на науката и бизнеса. И правейки го, нарушиха някои стереотипи за това, което според нас трябва да са известните личности в реалния живот.

Ще ви запознаем с няколко звезди, които не само се отличават със славата си, но и със своята интелигентност.