Те се познават по между си още от училище, но едва ли са предполагали, че след време отношенията им ще прерастнат в нещо много повече. Запознайте се с двойките, които доказаха на целия свят, че настоящата любов може да започне още от детството.