2020-та е година на размисъл и сериозни промени в света. Но също така е и година на любов и близост и това доказват и известните личности.

Не малко от тях промениха живота си генерално, а някои успяха да станат и родители.

Представяме ви 10 звезди двойки, които станаха родители.