Създателите на филмите черпят вдъхновение от света и историята. Често някои от нещата, които виждаме на екран, могат да ни повлияят. Това е обичаен рекламен ход.

Оказва се, че много неща се харесват на публиката, след като ги видят на екран.