Децата са най-прекрасният дар и всички родители се стремят постоянно да показват обичта си към малките съкровища. Но няма как да не се съгласите, че бащите винаги измислят най-забавните игри. Ето и доказателствата: