Те са най-добрите ни приятели и най-големите почитатели на прегръдките. Ако имате куче, несъмнено знаете, че те никога не порастват и винаги се мислят за малки бебета, които нямат търпение да се озоват в обятията ви.

Тези екземпляри не правят изключение.