"Ако аз съм добре, не ме интересува какво се случва с другите!"

Звучи ли ви познато? Това ли е принципът, по който се ръководи светът днес? Обкръжени сме от безчувственост, безразличие, омраза и негодувание. 

"А може, по-иначе може..."