Светът се промени и никога няма да бъде същият. Ежедневието ни се преобърна и определено ни накара да преосмислим живота си.

Паузата, която ни е наложена, ни помага да погледнем над себе си под друг ъгъл и да се видим много по-ясно.

Представяме ви 12 комикса, които показват реалността по по-интересен начин.