Сега сме точно толкова далеч от 2050 г., колкото от 1990 г. Времето минава за миг и това, което беше толкова ясно за нас, сега е загадка за следващите поколения. Този вид „мистериозни предмети от миналото“ създават истории, на които можем да се посмеем.

Намерихме няколко примера за това как децата се опитват да разберат артефактите от детството на родителите си.