Всеки от нас е смятал, че на 20 години е мъдър и с достатъчен житейски опит. Взимаме сериозни решения с високо вдигната главата, без да се усещаме, че допускаме грешка.

Но нещата се променят, когато пораснем. Ставаме по-спокойни, по-улегнали и с по-ясна представа за света около нас.

Представяме ви 13 илюстрации, които разкриват какъв е животът след 30.