Между бащите и децата съществува специална връзка, която не може да се постигне с друг.

Зад строгия поглед на всеки баща има добро и любящо сърце, а също и желание да се забавлява.

Представяме ви 13 бащи, които знаят как да накарат децата си да се смеят от сърце.