Учените твърдят, че преди много-много години денят е бил едва 18 часа. Днес дните стигнаха цели 24 часа.

Може да не сме усетили тази промяна, но все пак можем да проследим промените в хората и местата във времето. 

Представяме ви 13 снимки, които доказват, че едно от най-могъщите неща на света е именно времето.