Любовта към котките, романтичните комедии и предпочитанията за козметика се свързват често с жените, но това невинаги е така. Много представители на мъжкия пол също имат нежна страна, но се срамуват.

Какви женски неща правят мъжете ли? Вижте сами. Съгласни ли сте?