Често сме толкова затънали в работа и грижи за семейството, че понякога забравяме да се забавляваме. От време на време е важно да преоткрием детското у нас и да се върнем назад, но понякога се случва да се подценим и да изпаднем в абсурдни ситуации. 

Именно това се е случило с участниците в нашата галерия. В желанието си просто да се полюлеят, да се пързалят или малко да се покатерят по катерушките, не просто са изпаднали в смешна ситуация, а буквално са се заклещили в детските си спомени.