Има хора, които стават все по-красиви с годините. Актьорите в днешната ни галерия са пример за красиво остаряване и ако мислите, че посивелите коси са срамни, те доказват, че сивите коси са прекрасни.