Светът е изпълнен с възможности, занимания, предмети, красиви дрехи и бляскави бижута.

Освен това, той е изпълнен с материализъм, изолация, манипулация и експлоатация.

Представяме ви 14 илюстрации, които разкриват реалността в най-тежката и истинска форма.